Tag Archives

Archive of posts published in the category: ไปชมกีฬายกน้ำหนักหญิงผู้หญิงแข็งแรงมากๆเลย
Sep
24

ไปชมกีฬายกน้ำหนักหญิงผู้หญิงแข็งแรงมากๆเลย

ไปชมกีฬายกน้ำหนักหญิงผู้หญิงแข็งแรงมากๆเลย มหสารคามเกมส์ การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักหญิงรุ่น 53กก.ที่ สนามกีฬาหอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูลแข่งขันกีฬายกน้ำหนักหญิงรุ่น 53กิโลกรัมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 นางสาวศิริพร สำราญดี เสื้อสีฟ้าจากกรุงเทพฯเก็บเหรียนทองในท่าสแนทช์ ยกได้ 74 กิโลกรัม ส่วนเหลียนเงินนางสาวชนิดา หอมหวน จากนครศรีธรรมราช เสื้อสีส้มได้ไป โดย วิสันต์ โพธิ์งาม บอกเลยว่าดูสนุกสนานกันมากๆเลยเป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลังเป็นอย่างมากเลยนะเนี่ย